Müügitingimused

Kleidibutiik Kuressaare OÜ

Registrikood: 12754201, KMKR: EE102657157


Meiega saate kontakti järgnevatel viisidel:

1) e-posti teel >> info@kleidibutiikkuressaare.ee

2) sotsiaalmeedias - Instagramis @kleidibutiik_kuressaare, Facebookis - @kleidibutiik

Müügitingimused

 

1.Üldiste tingimuste kehtivus

1.1 Üldised tingimused kehtivad Kuressaare Kleidibutiigi Klientide ja Kuressaare Kleidibutiigi omaniku Kleidibutiik Kuressaare OÜ (edaspidi Kleidibutiik) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.

1.3 Kleidibutiik jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Kleidibutiigi koduleheküljel.

Kui Klient edastab oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.4 Kaupade ostmine toimub läbi Kleidibutiigi kodulehe www.kleidibutiikkuressaare.ee

 

2. Ostu vormistamine

2.1 Klient lisab talle meelepärased tooted ostukorvi ning sooritab tellimuse läbi e-poe. NB! Palun märka, et ühe tellimusega saadame MAKSIMAALSELT 2 KLEITI.

2.2 Hetkel toimub tellimuse eest tasumine arvega. Peale tellimuse tegemist genereeritakse automaatselt arve, mis saadetakse kliendi e-postile. Arve tasumiseks ülekande sooritamisega on aega 1 kalendripäev. (Palun märgi ülekande kirjeldusse tellimuse number).

2.3 Kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud 1 kalendripäeva jooksul, läheb tellimus tühistamisele.

 

3. Kauba kohaletoimetamine

3.1 Pärast ülekande laekumist postitatakse tellimus 1-4 tööpäeva jooksul.

3.2 Kaup edastatakse Kliendile vastavalt tema valitud tarnimisviisile:

3.2.1 Smartposti pakiautomaati (2.99€), Omniva pakiautomaati (2.99€), Soome saates 10.90€

3.2.2 Eesti Posti tähtpakina (3.69€)

 

4. Tellimusest taganemine

4.1  Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb Kleidibutiiki teavitada 14-päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Facebooki lehe või e-posti info@kleidibutiikkuressaare.ee kaudu. Ostust taganemiseks võib klient koostada ühemõttelise e-kirja või kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, mille leiab SIIT
NB! Palun ära saada toodet kulleriga poe aadressile, vaid oota ära meiepoolne täpsem info, kuhu pakk toimetada.

4.2 VÕS § 562 lg 4 järgi tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Tarbija vastutab väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kleidibutiik Kuressaare OÜ-l on õigus nõuda vastavalt juhtumile toote väärtuse vähenemist tarbijalt.

4.3 Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.

4.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine poe haldajale.

4.5 Tagastamisele ei kuulu POEST OSTETUD TOOTED, millega on saadud füüsiliselt kohapeal tutvuda ning sobivuses veenduda.
Kontorist ostetud tooteid saab soovi korral ümber vahetada teise samaväärse või kallima (sel juhul vahe tasudes) toote vastu. Valides soodsama toote, vahet ei tagastata.

4.6 Lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab esimese kuue kuu jooksul pärast asja üleandmisest ostjale kõik asja parandamise või asja asendamisega seotud kulud müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

4.7 Tagastamisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

 

5. Vastutus ja vääramatu jõud

5.1 Kleidibutiik vastutab Kliendi ees Kleidibutiigi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2 Klient vastutab Kleidibutiigi ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutuse põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 

6. Muud tingimused

6.1 Kleidibutiik kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Kleidibutiik ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

6.2 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Kleidibutiik Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

 

7. Pretensioonide esitamise kord

7.1 Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

7.2 E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

7.3 Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.

7.4 Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

7.5 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist. Vastus tarbijale saadetakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

7.6 Kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

 

8. Vaidluste lahendamine

8.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidlustekomisjon: Endla 10A, 10122 TALLINN, tel. 6201 707, e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht: https://komisjon.ee/et

8.2 Euroopa Liidu liikmesriikide siseseseid kauplejaid ja tarbijaid nõustavad vaidluste korral Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskused.  

8.2.1 Kaebuse saab esitada eraisik, kes on kaupu või teenuseid ostnud isiklikuks kasutamiseks, mitte kutse- või tööalasel eesmärgil. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuste eesmärk kaebuste menetlemisel on saavutada kompromisslahendus ning vajadusel suunata tarbija kaebus müüja asukoha riigi kohtuvälisesse üksusesse. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuste poolt pakutavad teenused on tasuta ning iga-aastaselt laheneb positiivselt märkimisväärne hulk piiriüleseid tarbijakaebusi. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuse Eesti kontaktpunkti kontaktandmed on järgmised: Endla 10A, 10122 Tallinn; e-post consumer@consumer.ee; veebileht https://consumer.ee/

 

9. Lisainfo

9..1 Kõik Kleidibutiiki ja Kleidibutiigi tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@kleidibutiikkuressaare.ee või Kleidibutiigi Facebooki postkasti.

Kleidibutiik vastab saadetud kirjadele esimesel võimalusel, aga mitte hiljem, kui 15 päeva jooksul.